top of page

MILJÖPOLICY

 Vi ska ständigt arbeta för en bättre miljö genom att:

Alltid följa den miljölagstiftning och de regler som gäller för vår verksamhet.

· Genom noggrann planering av de olika väktarnas körscheman, minimerar vi antalet körda kilometrar per arbetspass, vilket minskar miljöbelastningen.

Mål:           

Att med genomtänkta lösningar minska miljöbelastningen optimalt, ställt i relation till vår verksamhet. 

Kontor/Administration

· Genom att samla in överblivet kasserat papper, helt eller malt, samt forsla det till av kommunen anvisad plats för återvinning.

· Genom att ej använda engångsmaterial, av typ pappershanddukar, muggar, bestick, servetter eller tallrikar.

· Genom att sträva efter att på sikt använda enbart miljöanpassat kontorsmaterial.

Mål:

Att på sikt minimera bruket av papper och annan typ av förbrukningsmaterial, och då använda miljöanpassat material där så är möjligt.

Väktarutrustning mm.

· Genom att använda uppladdningsbara batterier i ficklampor, radioutrustning, telefoner, streckkodsläsare osv, där det är möjligt för apparatens funktion.

Mål:           

Att på sikt ej använda miljöbelastade material i den utrustning väktaren har.

bottom of page