Unit Security Sweden - Skapar trygghet för företag och privatpersoner genom att

MILJÖPOLICY

 Vi ska ständigt arbeta för en bättre miljö genom att:

Alltid följa den miljölagstiftning och de regler som gäller för vår verksamhet.
 
 
·    Genom noggrann planering av de olika väktarnas körscheman, minimerar vi antalet körda kilometrar      per arbetspass, vilket minskar miljöbelastningen.
 
Mål:           

Att med genomtänkta lösningar minska miljöbelastningen optimalt, ställt i relation till vår verksamhet. 

Kontor/Administration

·    Genom att samla in överblivet kasserat papper, helt eller malt, samt forsla det till av kommunen            anvisad plats för återvinning.
·    Genom att ej använda engångsmaterial, av typ pappershanddukar, muggar, bestick, servetter eller        tallrikar.
·    Genom att sträva efter att på sikt använda enbart miljöanpassat kontorsmaterial.

Mål:

Att på sikt minimera bruket av papper och annan typ av förbrukningsmaterial, och då använda miljöanpassat material där så är möjligt.

Väktarutrustning mm.

·    Genom att använda uppladdningsbara batterier i ficklampor, radioutrustning, telefoner,                          streckkodsläsare osv, där det är möjligt för apparatens funktion.
 
Mål:           

Att på sikt ej använda miljöbelastade material i den utrustning väktaren har.

Site Builder drivs av  Vistaprint