Unit Security Sweden - Skapar trygghet för företag och privatpersoner genom att

Kvalitet
 


Inledning
 
Unit Security Sweden kvalitetssyn är att alltid ge våra Kunder de tjänster och den service vi avtalat. Det krävs då att alla våra medarbetare har rätt inställning till kvalitet, att de är motiverade och har förutsättningar för att ta sitt ansvar i kvalitetsarbetet. För att uppnå detta krävs det att alla medarbetare har rätt kompetens. Vi sattsar därför på utbildning och utveckling i olika former.
 
Ett framgångsrikt kvalitetsarbete bygger på ordning och reda. Organisationen måste vara väl definierad liksom alla befattningshavares ansvar och befogenheter. Vidare måste alla instruktioner, bestämmelser och övriga styrande dokument alltid vara gällande. Rutiner för att hantera avvikelser måste också finnas liksom ett arbetssätt att kunna vidta förebyggande åtgärder så att felet inte upprepas.
 
 
Kvalitetspolicy
 
Unit Security Sweden har antagit följande policy som ledning för sitt kvalitetsarbete
 
Våra Kunder skall alltid få avtalad service.
 
Vårt arbete bygger på engagerade medarbetare
 
Vi står för tillit, kompetens och effektivitet.
 
 
Sammanfattning
 
För att skapa förutsättningar för ständigt pågående förbättringar görs olika mätningar. De två viktigaste mätområdena är Kundtillfredsställelsen och medarbetarnas attityder.

Om vi alla är kvalitetsmedvetna och om vi har rätt inställning, så påverkas Kundtillfredsställelsen positivt och vi arbetar på rätt väg.


Site Builder drivs av  Vistaprint